Jumlah Pelawat

Panduan didikan anak-anak pra-sekolah mengikut perspektif Islam

Teks : Norazira Mohamed
Gambar: Carian Google

Islam amat menekan didikan awal kepada kanak-kanak bertujuan supaya perkembangan kanak-kanak itu seimbang diantara ilmu agama dan ilmu dunia. Menurut tokoh Ilmuwan Islam yang terkenal antara perkara yang perlu di ambil kira semasa membesarkan anak-anak ialah proses pembelajaran mereka bermula dari awal lagi iaitu sejak dilahirkan.

Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali menekankan bahawa kanak-kanak perlu :
 • Dididik sejak lahir dan di ajar mengenal huruf, menulis dan membaca
 • Diberi pendidikan agama berlandaskan al-Quran dan Hadis bagi membentuk peribadi mulia
 • Diberi latihan jasmanibagi membina kekuatantubuh badan, kecerdasan minda dan mengelakkan kemalasan
 • Dilatih mengamalkan budi pekerti yang mulia dan tabiat yang baik
 • Dilatih mempunyai sifat berani, merendah diri, sabar dan menghormati orang tua serta mentaati kedua ibubapa
 • Diberi nasihat ke atas kesalahan yang dilakukan dan dimarahi sekali sekala sahaja supaya mereka lebih menghormati orang tua
 • Dibimbing berkenaan kewajipan terhadap agama dan hukum agama Islam apabila mereka sudah cerdik dan berakal
 • Diawasi oleh ibu bapa kerana mereka mudah terpengaruh oleh persekitaran dan tingkah laku masyarakat.

Ibn Khaldun

Ibn Khaldun pula berpendapat kanak-kanak :

 • Perlu menggunankan masa belajar yang disusun dengan baik
 • Belajar menggunakan pancaindera dan diberi contoh yang mudah dan konkrit dalam pembelajaran mereka
 • Perlu didedahkan dengan contoh teladan yang baik
 • Diajar membaca al_Quran sebelum menghafalnya
 • Menerima bimbingan dengan lemah lembut, bukan melalui kekerasan
 • Mudah keliru, apabila diajar dua perkara dalam masa yang sama. Oleh yang demikian, hanya satu perkara pada satu jangka masa.

Sumber buku : Panduan kurikulum pra-sekolah, oleh Rohani Abdullah, Nani Menon dan Mohd Sharani Ahmad.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...