Jumlah Pelawat

Motivasi Belajar

Teks : Norazira Mohamed
Gambar : Carian Google

Ibu bapa dan guru memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran anak-anak. Oleh itu, ibu bapa dan guru hendaklah pandai dalam memberikan motivasi kepada pelajar supaya mereka dapat mencapai apa jua matlamat yang telah ditetapkan.


Menurut Mohd. Sharani Ahmad dan Zainal Madon didalam buku yang bertajuk Tip Pandai Belajar, motivasi adalah satu proses membangkitkan, mengarah dan mengekalkan tingkah laku ke arah tujuan tertentu, yang sebelumnya tidak ada gerakan ke arah tujuan tersebut. Dalam erti kata yang lain, motivasi sebenarnya adalah keadaan dalaman yang kompleks yang tidak dapat difahami secara langsung tapi mampu mempengaruhi atau merangsang tingkah laku seseorang.

Pelajar/anak-anak yang bermotivasi akan dapat :

 • memperoleh kekuatan bagi mencapai kecermerlangan
 • menentukan hala dan keberkesanan sesuatu pembelajaran
 • mewujudkan dorongan yang kuat dan mantap
 • mewujudkan pembelajaran yang berkesan dan berterusan
 • mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajaran
 • berdikari dan memberikan pandangan atau pendapat
 • mendorong supaya lebih tekun dan yakin
 • menarik perhatian dan minat
 • meningkatkan penumpuan belajar
 • mewujudkan persaingan yang sihat
 • menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, berfaedah dan menyeronokkan
 • melibatkan diri secara aktif


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...